Krachtplaatsen per Provincie in Nederland

Onderstaande lijst stond voorheen op http://mediatheek.thinkquest.nl, Helaas is deze website niet meer op het internet terug te vinden.
Mocht de oorspronkelijke eigenaar hier bezwaar tegen willen maken, dan nodig ik hem/haar uit mij dit via Maria@sterrenpoort.com even te melden.

Krachtplaatsen en leylijnen werden in de tijd voordat het christendom in Europa haar intrede deed als beschouwd als Heilige plaatsen. De natuurmens van vroeger zag een leylijn als een van levenskracht pulserende energiebaan van Moeder Aarde en krachtplaatsen als plekken waar de planeet ademhaalt. Hier ontstonden cultusplekken om contacten met de Andere Werelden, waaronder Elfenland, te onderhouden. Men trachtte de daar aanwezige etherische vortexenergie stoffelijk weer te geven, te versterken en te beteugelen door er spiraal- of ringvormige megalithische bouwsels bovenop te plaatsen.

Hieronder volgen de Krachtplaatsen met beschrijvingen van Leycentra in Nederland, ingedeeld naar provincie. De plaatsnaam wordt gevolgd door de doorsnede van de uitstraling van het centrum in meters (DC) en de locatie van de centrumkern. Verder vindt u nog informatie (indien van toepassing) over de geschiedenis van het centrum, de aard en werking van de energie aldaar en over paranormale waarneming van voorchristelijke activiteiten op de betreffende locatie.

Om het zoeken te vereenvoudigen kunt men direct hieronder naar de gewenste provincie gaan:

Krachtplaatsen in Drenthe

Aalden: DC 280, Centrum: in het Boermarke bos, zuidwestelijk van Oud-aalden aan de westzijde van de weg naar de Aalder-es. Oud-aalden is een museumdorp. De omgeving voelt oud en geheimzinnig aan. Bij het heuveltje was een grafveld uit 600 - 700 v. Chr.

Lees meer »

Krachtplaatsen in Gelderland

Aalst (Brakel): DC 160, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk Dit centrum heeft een negatieve uitstraling; ten tijde van de kerstening zouden hier mensen zijn omgebracht, maar eerder al zouden er ook offers aan de goden zijn gebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een grote lindeboom waaronder recht werd gesproken en ook offers werden gebracht.

Lees meer »

Krachtplaatsen in Flevoland

Kuinre: DC 240, Centrum: voormalige Kuinreburcht nabij Kuinre, 500 meter zuidelijk van de driesprong Kuinreweg - Punterweg. De energie is positief en goed voor astma - en bronchitispatienten. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Lees meer »
Rating: 0 sterren
0 stemmen