Krachtplaatsen in Drenthe

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:39

Aalden: DC 280, Centrum: in het Boermarke bos, zuidwestelijk van Oud-aalden aan de westzijde van de weg naar de Aalder-es. Oud-aalden is een museumdorp. De omgeving voelt oud en geheimzinnig aan. Bij het heuveltje was een grafveld uit 600 - 700 v. Chr.

 

Anloo: DC 335, Centrum: voor de ingang van de toren van de Hervormde kerk (oudst bestaande kerk in Drente, gebouwd in 954) Vroeger hebben hier twee hunnebedden gestaan, een vlak bij de zuidmuur van de kerk van ongeveer 12 meter lang , en een nog zuidelijker van 7 meter. Voor de kerk, maar iets naar het zuiden, heeft een tempeltje gestaan.De energie is rechtsdraaiend, positief, en voelt gelukbrengend aan.

 

Assen: DC 140, Centrum: rijksarchief in de voormalige abdij, achter het museum.

Borger: DC 290, Centrum: in het midden van hunnebed D 27 aan de Hunnebedstraat.

Dit is het grootste megalitische monument in Nederland, maar sporen van bewoning of gereedschappen uit de bouwtijd ontbreken. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het in latere eeuwen dienst deed als heiligdom. Het was en is alleen een magische plaats.Dit centrum is zeer positief, en er zijn indrukken van iets feestelijks.

 

Dalen: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk, op de grens tussen toren en schip.

Tot 863 stond hier een Heidense tempel.

Darp: DC 125, Centrum: bij het hoogste punt van de Bisschopsberg.Volg de weg van Darp naar de Havelterberg tot waar de weg sterk omlaag gaat. Bij een paddestoel gaat een verhard fietspad naar links. DIt komt uit op een naar links afslaand verhard fietspad. Op de hoek staat een bankje met uitzicht op het pompstation gebouwtje. Achter de bank en iets naar rechts ligt het centrum in een dicht sparrebos.

 

Diever: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk. Tot 830 stond hier een Heidense tempel met een steencirkel er om heen, gemiddeld 9 meter van de kern.

Donderen: DC 360, Centrum: tussen de Zwartedijk en Zuideinde 8. In de nacht van 28 op 29 juli 1991 ontstond hier een vortex in de weide met een straal van 7 tot 8 meter, de vroegere steencircel volgend. De energie is rechtsdraaiend.

 

Emmen: DC 160, Centrum: 40 meter noordelijk van het hunnebed, ten westen van de woonwijk Emmermeer en de weg Klijndijk - Emmen Volgens de paragnost was het noordelijke deel een plaats voor initiatie van jongens, en het zuidelijke deel voor inwijding van meisjes. Ook een plaats van zwarte magie, en het offeren van mensen, kinderen en dieren. Het bloed werd over een menhir gegoten. Dit zou plaatsvinden rond 1600 v. Chr. (bronstijd).

 

Grollo: DC 640, Centrum: Oostereind zuidzijde, aan de weg Grollo - Papenvoort.Van 1700 v. Chr tot 1100 n. Chr. is dit zowel een magisch als religieus heiligdom geweest. Van de 9e tot de 14e eeuw zouden op deze plaats "witte" heksen bijeen komen, dus een geheime ontmoetingsplaats voor de volgelingen van het oude geloof gedurende de Roomse tijd. Volle maan zou hier een belangrijke rol spelen. Volgens de overlevering werden "witte wijven" gezien op het Witte Veen ten noorden van de weg.

Op 235 meter, zuid-zuid-oostelijk van de kern, lag een grafheuvel uit de bronstijd (deze plaats moet dus al 3000 jaar bewoond zijn).De energie is hier rechtsdraaiend, positief, roze, vrouwelijk en genezend (vooral hart, huid, astma en bronchitis). De kracht van dit centrum is bijna ongeloofwaardig, en alleen overtroffen door Wynaldum.

 

Lhee: DC 340, Centrum: de voormalige heuvel Loberg, buiten het dorp op de zuider-es (deze is kort na de 2e wereldoorlog afgegraven) op een boeren-akker.

Er zijn prehistorische vondsten gedaan die wijzen op vroege bewoning. Vroeger werden hier de paasvuren ontstoken, en het zou er volgens de overlevering niet pluis zijn. In pre-christelijke tijden was dit een heilige en magische plaats, ook bezocht voor genezing. Tot 1189 moet er een lindboom hebben gestaan, wat mogelijk op rechtspraak duid.

De energie is linksdraaiend en positief.

 

Loon: DC 335, Centrum: hunnebed nummer D 15, ten westen van de weg Loon - Taarlo, 1 kilometer ten noorden van Loon.

In deze, en vorige eeuw verschenen diverse berichten over lichten die men er gezien had.

 

Norg: DC 280, Centrum: plaats aan de Dalweg, 1.5 kilometer zuidelijk van Norg, aan de weg naar Westervelde en Zuidvelde.

Norgerholt is het oudste oerbos van Nederland. In de vorige eeuw vergaderde de boermarke en zelfs de gemeenteraad in de "Norgerkuil". Opmerkelijke vegetatie: zeer oude eiken (oudste van ongeveer 1650), veel voorkomende hulstbomen, hoge koningsvarens, adderloof, bosmuur, anemonen en lelietjes-van-dale. Van de vogels vallen vooral nachtegalen en spechten op. Ook is het een slaapplaats voor de reëen. Dit zou een plaats van "helderhorendheid" zijn. Een vrijwel kale plek ten noorden van de Dalweg geeft het krachtige centrum aan. Ondanks het zweverige gevoelop deze plaats worden ook negatieve invloeden gevoeld. Paragnosten zagen voorchristelijke priesters, maar ook angstige mensen die met bijlen geslagen werden.Een leylijn loopt van hier naar Westergeest en Aalzum, en er loopt er ook een naar Wynaldum.

 

Rolde: DC 215, Centrum: tussen hunnebedden D 17 en D 18, ten noordoosten van de kerk. Hier was een hunnebed-hof. Het centrum heeft een positieve uitstraling.

 

Tynaarlo: DC 130, Centrum: op de Brink, nabij de Smeerveenweg .De vroegere kerk stond op de plaats van een 12 meter lang hunebed. Het centrum is op de plaats waar een tweede hunebed lag. Hier werden mid-winter feesten gehouden. Ook was er sprake van uittredingen. De voorhoofdchakra domineerde. Er zijn kruiden gebruikt om in trance te raken. Hier speelde zich het verhaal van Theodgrim, zoon van Aldgrim, zich af.

 

Vries: DC 130, Centrum: koor van de Nederlands Hervormde kerk aan de Brink. Hier werd vroeger ook recht gesproken. Kerk en centrum maken een negatieve indruk; er moeten hier mensen, en zelfs kinderen, zijn terechtgesteld. Volgens prof.dr. Hans Kuhn zou dit het stamland van de Friezen zijn.

Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.