Krachtplaatsen in Overijssel

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:38

Almelo: DC 65, Centrum: Het oude stadhuis aan de Grote Straat.

Deventer: DC 315, Centrum: Voormalige hoofdaltaar van de Bergkerk.

In voorchristelijke tijden stond hier een duizend jarige heilige eik en een versterking. Na het omhakken van de eik in de tiende eeuw werd hier een bidplaats gecreeerd.

De energie is rechtsdraaiend, positief, en er is sprake van een "wijde blik". Het is of deze plek tot in de verre omgeving domineert. Een tweede centrum (DC 160) is aanwezig in de speeltuin tussen de Tuinstraat en de Kolkweg. Zuidoostelijk van het station.

 

Enschede: DC 90, Centrum: Pand Maarten Harpertsz aan de Trompstraat 9.

Heemse: DC 40, Centrum: Toren van de Nederlands Hervormde kerk.Dit is een centrum op de leylijn Oldenzaal-Ruinen.

 

Hellendoorn: DC 240, Centrum: Toren van de Hervormde kerk.Voor de deur is de uitstraling zeer negatief. Er moet in het verleden zijn rechtgesproken en er zijn mensen omgebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een heiligdom omzoomd door vlierbomen.

 

Hengelo: DC 130, Centrum: Achter de Drienerstraat nummer 8.

 

Holten: DC 114, Centrum: Boerderij ."De Aalpol".Vroeger lag om de boerderij een aarden wal met oude eiken. Het centrum lag ongeveer in het midden van dit complex.

 

Kampen: DC 210, Centrum: De nieuwe toren (Oude Straat - Torenstraat). In voorchristelijke tijden stond hier een grote heilige eik. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

 

Losser: DC 120, Centrum: de schuur van de hoeve "Duivelshof" in het gehucht Hengelerheurne. Er zijn veel legenden en sagen over deze plaats. Tegnwoordig is dit een BD bedrijf.

 

Luttenberg: DC 490, Centrum: bij een open plek, links van de Korrebeltsweg.In het midden van het centrum is een helende energie. De indrukken zijn hier anders dan gewoonlijk op een centrum. In plaats van het lichte gevoel, het tintelen van de voeten, was er maar een ervaring: ruimte - verblijven in het niets.

Route: rij vanaf Raalte naar Marienheem. Sla hier linksaf, en volg de weg naar Hellendoorn. Op 3 kilometer van Marienheem bij het bos aan de linkerzijde linksaf de Heuvelweg inrijden. Bij de driesprong de middelste zandweg (Korrebetlweg) volgen. Na 300 meter ligt het centrum aan de linkerkant op een grote open plek.

 

Oldenzaal: DC 130, Centrum: hoofd-altaar van de St. Plechelmuskerk.Volgens de pendel ging dit gebied in 807 over tot het christendom.

 

Ommen: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.De energie maakt om de toren een sterke linksdaaiende spiraalbeweging.

 

Steenwijk: DC 320, Centrum: koor van de St. Clemenskerk.In voorchristelijke tijden stond op de plaats van het altaar een menhir met een steencircel van ongeveer 14 meter. Op de plaats van de toren stond een hunnebed.De energie is zeer sterk en linksdraaiend, en er zijn negatieve invloeden (strijd).

 

Tankenberg: DC 250, Centrum: het pompstation op de berg, west-zuidwestelijk van de top.Volgens de vele sagen en legenden rond deze plaats werd de berg bewoond door een wrede godin "Tanfana", omringd door boze geesten en helhonden. Zij eiste veel offers: dieren en mensen, bij voorkeur kinderen. De geesten zouden er nog steeds zijn. De offersteen zou naar het koor van St. Plechelmuskerk in Oldenzaal zijn gesleept. Er zou zwaar gevochten zijn tussen Romijnen en Saksen.

Volgens historicie zijn de Romijnen echter nooit in Twente geweest, en paranormale waarneming vertelt ons dat de steen onder het koor gewoon een grote steen is, en niet de offersteen van Tanfana.Met het centrum is iets merkwaardigs aan de hand: de energie wordt geblokkeerd, en is slechts op enkele plaatsen voelbaar. er zijn hier zeer negatieve invloeden. Het lijkt of de leylijn zich in de aarde werkt. Er is hier duidelijk sprake van zwarte magie.

 

Wijhe: DC 360, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

 

Wijhe wordt voor het eerst vermeld in een schenkings oorkonde van koning Otto uit 960, en heet dan "Wie". Dit zou een voorchristelijk heiligdom zijn, wat de naam "Wie" ons lijkt te bevestigen. De energie is zeer sterk, en bij volle maan is een uitstraling van 180 meter gemeten. Bijna het hele oude dorp behoort tot dit "stralende" knooppunt.

De lengte-as van de kerk loopt parallel met een sterke leylijn die opduikt bij het landgoed Herinckhave te Fleringen en via de Kalverhaar bij Hulsen langs de luttenbergweg over de hellendoornseberg loopt naar de oude kerken van Raalte en Wijhe. Aan de westzijde vinden we op deze lijn "de Knobbel" op de Doornspijkse heide.

 

Zwolle: DC 120, Centrum: het koor van de O. L. V. ter Hemelopnemingskerk (de "Peperbus").Volgens de pendel stond hier in de achtste eeuw een heidense tempel waar de zon werd vereerdDe energie is linksdraaiend en negatief.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.