Krachtplaatsen in Gelderland

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:37

Aalst (Brakel): DC 160, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk Dit centrum heeft een negatieve uitstraling; ten tijde van de kerstening zouden hier mensen zijn omgebracht, maar eerder al zouden er ook offers aan de goden zijn gebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een grote lindeboom waaronder recht werd gesproken en ook offers werden gebracht.

 

Aalst (Lienden): DC 180, Centrum: het speeltuintje voor de percelen 25 en 28.

In deze speeltuin stond aan het begin van deze eeuw een reusachtige oude eik met een omvang van 4 meter. Deze boom zou zestienhonderd jaar oud zijn, en op het centrum van het voorchristelijke heiligdom staan.

 

Almen: DC 440, Centrum: Grafkelder van de Nederlands hervormde kerk.

In de grafkelder onder het koor liggen twaalf gemummificeerde lichamen van bewoners van de kastelen "De Ehze" en "Het Hulze". In voorchristelijke tijden stond hier een aan Odin gewijd heiligdom, met een menhir en een steencircel van 14 meter doorsnede.De energie is hier linksdraaiend, verspreid zich zowel over de bodem als omhoog, is niet geneeskrachtig, maar wel positief en conserverend. Men kan een gevoel van lichtheid ervaren in de directe nabijheid van het koor en de grafkelder.

 

Apeldoorn: DC 140, Centrum: het garagecomplex tussen Molenstraat, Havenstraat, Havenweg en Stationsstraat.Het centrum was tot 739 een heilige plaats. Daarna moet er een kapel op deze plaats hebben gestaan.

 

Arnhem: DC 110, Centrum: het koor van de St. Eusebiuskerk, Vrijwel zeker stond hier eerst een oudere kerk, en daarvoor een heidens heiligdom.

 

Barchem: DC 35, Centrum: noordelijk van de Kalenberg.Ten noordoosten van de Kalenberg liggen een grafheuvel "de Koerbelt" en een diepe kuil, de "Witte Wijvenkuil". Deze omgeving is alleen te voet bereikbaar, maar het mooie gebied is zeker een wandeling waard.De Witte Wijvenkuil en de Koerbelt hebben rechtstreeks met het centrum te maken. De Witte Wijven zijn waarschijnlijk ontleend aan mogelijke lichtverschijnselen bij het centrum. Het centrum ligt noordelijk van de kuil, westelijk van het pad naar Zwiep, op een boerenakker. Volgens de pendel was er op de kern een heidens heiligdom en heeft er tot het jaar 809 een zware heilige eik gestaan.

 

Beek-Ubbergen: DC 120, Centrum: de top van de Duivelsberg.Het was destijds een gemeden oord. Het spookte er en er werden lichten en geesten gezien. Ook de Satan hield daar huis.De kern ligt tussen een stuk stam van een omgezaagde eik en het kadasterpaaltje. Volgens de pendel stond hier tot 859 een heidense tempel.

 

Boven Leeuwen: DC 110, Centrum: in de Drutense uiterwaard, ten noord-noordoosten van de Hervormde kerk te Boven Leeuwen.

In de middeleeuwen was dit een eiland in de Waal. De plaats was tijdens de meting onberijkbaar, maar viel vanaf de dijk te meten, en heeft een vermoedelijke doorsnede van 110 meter.

 

Doetinchem: DC 125, Centrum: vlak achter de toren van de St. Catharinakerk In 1527 is tijdens een grote brand een deel van de kerk verloren gegaan. De huidige toren is gebouwd in 1963, en staat niet precies op de plaats van de oude toren, vandaar dat het centrum achter de toren ligt.

 

Echteld: DC 65, Centrum: achter kasteel de Wyenburg.

Het centrum ligt 170 meter noordoostelijk van de kerk, op een schiereilandje met grachten er omheen. Een ronde plek begroeid met bomen.

 

Ede: Hier zijn meerdere centra. Op de plaats waar nu boekhandel Pel is gevestigd, was een heiligdom gewijd aan Thor. Later werd dit een bidplaats en daarna een kapel (991). Hier zijn in de 11e eeuw een man en een vrouw vermoord of terechtgesteld. De energie is linksdraaiend en neutraal (DC 224). In de boekhandel zou het spoken, en er zou een onderaardse gang zijn van de Kernhemkapel naar de Paasberg.

 

Het centrum Paasberg (DC 175) ligt tussen tussen de Vossenakkerweg en het oorlogsmonument. De energie is positief en rechtsdraaiend.

Het centrum Burg. van Dijkeplein (DC 240) heeft een positieve, linksdraaiende energie.

 

Huis Kernhem herbergt een centrum (DC 220) met een zeer negatieve uitstraling, Volgens de pendel zouden hier mensen en dieren zijn geofferd. Een parallelcentrum met een positieve uitstraling bevindt zich ongeveer 70 meter westelijk van het huis.

 

Elburg: DC 300, Centrum: Smeestraat, tegenover de gevelsteen kapel Agnietenklooster. De energie is rechtsdraaiend, en is genezend voor hart- en vaatziekten. Op de kern stond een heilige eik.

 

Elst: DC 146, Centrum: voormalig hoofdaltaar van de St. Salvatorkerk.

Er is hier waarschijnlijk een heidens heiligdom geweest, voordat er in het jaar 50 een Romeinse tempel werd gebouwd. Nadat deze tempel in rond het jaar 70 door brand werd verwoest, verrees hier de grootste Romijnse tempel die Nederland ooit heeft gekend (23 x 30 meter). In de 11e eeuw werd hier een kerk in romaanse stijl gebouwd, en daarna de huidige kerk. Het centrum is op de plaats van de oudste Romeinse tempel.

 

Ermelo: DC 550, Centrum: de Toverberg.

Behalve op de Toverberg is er ook een centrum waar de oude kerk van Ermelo is gebouwd. Het leycentrum is zeer sterk. De energie is vrouwelijk en rechtsdraaiend. Daaromheen is er sprake van linksdraaiende mannelijke energie. Het was een plek voor genezing, die ook verband hield met het derde oog. Het centrum is te bereiken door de weg van Ermelo naar Drie te volgen. Na 3,1 km staat rechts van de weg paddestoel 20191. Hier rechtsaf. Voorbij twee rechte paden naar rechts, het volgende kromme pad rechts inwandelen. Na de bocht is het knooppunt.

 

Nijmegen: DC 140, Centrum: de ruïne van de Valkhof. De kern ligt, gerekend vanaf de belvedere, juist ten zuiden van de "brug".

 

Tricht: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

 

Voorst: DC 330, Centrum: De ruïne van kasteel Nyenbeek.Tijdens de bevrijding in 1945 werd dit kasteel zwaar beschadigd en niet meer gerestaureerd.

 

Wilp: DC 290, Centrum: tegen de zuidelijke muur van de Hervormde kerk.

Er zou ooit een houten tempeltje ten zuiden van de kerk en het leycentrum hebben gestaan. De energie is rechtsdraaiend, positief, vrij sterk en goed waarneembaar. Een goede plaats om te toeven.

 

Winterswijk: DC 240, Centrum: koor van de Jacobskerk.

De energie is linksdraaiend, maar wel positief. Hier is nimmer een heidens heiligdom geweest, hoogstens een magische plaats.

 

Wychenok hier is sprake van meerdere centra; bij de St. Antoniuskerk, rechts van het Jezusbeeld, vinden we een centrum met een doorsnede van 42 meter.

Het sterkste centrum van de drie ligt op de Molenberg met een doorsnede van 130 meter.

Tenslotte ligt er een centrum bij de Aalsburg met een doorsnede van 90 meter. Dit centrum ligt niet bij het kasteel, maar zuidelijk van de Touwslagersbaan, westelijk van de Oude Klopstraat, bij het begin van de nieuwe wijk Aalsburg.

 

Zutphen: DC 90, Centrum: koor van de St. Walburgskerk

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.