Krachtplaatsen in Friesland

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:40

Aalzum: DC 370, Centrum: voor de ingang van de Hervormde kerk, op een terp ten noorden van Dokkum. De kerk is aan de oostzijde van de kern gebouwd.

In voorchristelijke tijden stond hier een tempeltje tussen vier bomen. De tempel was waarschijnlijk gewijd aan zon, maan, Thor en Fostare. De bomen waren eik, linde, kastanje en taxus. Van hier loopt er een leylijn naar Wynaldum, en een via Westergeest naar Norgerholt.

 

Aldeboarn: DC 248, Centrum: kerktoren van de Bornegokerk.

Volgens de pendel was hier tot 784 een tempel gewijd aan Odin.

 

Bolsward: DC 140, Centrum: Toren van de Martinikerk.

Dit is een voorchristelijke "schedelplaats" of grafveld. Voor de toren zou een stierekop op een staak hebben gestaan. Er is hier vele eeuwen aan dodenverering gedaan.

 

Dokkum: DC 140, Centrum: koor van de Grote kerk.

De kerk is gebouwd op een grafveld, dat op een 4 meter hoge heuvel lag.In 1964 deed de heer J. M. Minnema verslag van een paranormaal onderzoek naar de dood van Bonifatius. Deze zou niet vermoord maar door de plaatselijke bevolking ter dood veroordeeld zijn. Bonifatius zou hier het beeld van Fostare hebben vernield, en toen gevangen genomen zijn en terecht gesteld in de op die plaats staande tempel. Het vonnis zou zijn voltrokken aan de westzijde van de markt. Daar mocht eeuwenlang niet gebouwd worden.

Volgens waarneming van paragnost van der Dool stond voor de grote kerk, op de plaats van het vijfde van de daar in de bestrating aangebrachte vlakken, een enorme holle eik met daarin beelden van de goden. Het lijk zou enige tijd aan de zuidkant van deze boom hebben gelegen waarna het elders is begraven.

 

Franeker: DC 125 Centrum: Breedeplaats W.Z. oostelijk van de Botniastins, ten zuiden van de Martinikerk Op het centrum is nooit gebouwd. Ook geen waarnemingen van pre-christelijk gebruik. De energie is er linksdraaiend.

 

Leeuwarden: DC 200, Centrum: koor van de voormalige St. Vituskerk.

Hier stond vroeger het altaar op het centrum.Waarschijnlijk is dit een voorchristelijk heiligdom. Dit centrum ligt op de leylijn Grootegast - Wynaldum.

 

Oldeberkoop: DC 325, Centrum: toren van de Hervormde kerk Volgens de pendel werd hier tot 925 Fostare vereerd. Het centrum geeft een positieve indruk, maar er is wel veel geofferd. De offersteen lag op dezelfde plaats waar later het altaar stond. Er zijn zowel mensen als dieren geofferd. Van hier loopt een leylijn naar Wynaldum.

 

Oosterwolde: DC 165, Centrum: koor van de Hervormde kerk.In het verleden was hier een Fostare heiligdom met een offersteen.

 

Sneek: DC 155, Centrum: plaats van de vroegere klokkestoel, aan de westmuur van de Martinuskerk.Er loopt een leylijn van Sneek naar Helmond.

 

Stavoren: DC 240, Centrum: 10 meter voor de ingang van de Hervormde kerk.Rond 830 stond er een klooster dat in 1132 een Benedictijner abdij werd. In voorchristelijke tijden was dit een heilige plaats, ook bezocht voor genezing. Er loopt van hier een leylijn naar Wynaldum.

 

Ureterp: DC 170, Centrum: toren van de Hervormde kerk.In het jaar 300 v. Chr. was hier een Fostare tempel waar mensen zijn geofferd. De energie is rechtsdraaiend, maar niet vrij van negatieve invloeden.

 

Westergeest: DC 510, Centrum: toren van de Hervormde kerk.Zeer waarschijnlijk waren hier vroeger een Fostare heiligdom en -tempel. Aan weerszijde van de toren zijn water aders gevonden. Langs de muren van de toren is een negatieve invloed voelbaar, De paragnost kreeg de indruk dat er eens mensen naar de toren zijn gevlucht, en daar waren omgebracht. In de torenkamer hangt een bijzondere sfeer, die aanvoelt alsof je in een stukje beschermd gebied bent. In de kerk is een sarcofaag met een in 556 gestorvene, dus uit voorchristelijke tijd. Dit centrum ligt op de leylijn Tinalling - Wynaldum

 

Wiewert: DC 220, Centrum: oostzijde van de Hervormde kerk.De kerk van Wieuwerd is beroemd om zijn mummies. Het centrum bevind zich op de plaats van de grafkelder. Dit centrum ligt op de leylijn Easterwierrum - Wommels.

 

Wynaldum: DC 696, Centrum: in het westelijk deel van het terpencomplex, oostelijk van het dorp. 25 meter oostelijk van het centrum ligt nog een klein subcentrum. Er zijn wel 75 kerklijnen gevonden bij dit uitzonderlijk sterke centrum. In 1990 wees archeoloog Jan Zijlstra deze plaats aan als woonoord van de legendarische Friese koning Finn Folcwarding in de 7e eeuw. Bij opgravingen in 1991 en 1992 dook onder de vele vondsten onder andere een koninklijke fibula op, en een gouden hanger met runen die wijst op verering van Freya of Fostare. De paragnost zag op het centrum een zware heilige eik. In het oostelijke deel zag hij een koningsgraf in een houten ruimte op 3 tot 4 meter diepte, waar ook koning's paard is begraven. Ongeveer 40 meter noordelijker lag de koninklijke woning met drie pallisaden-wallen. Het complex was in 1498 nog gedeeltelijk omringd met aarden wallen.

De energie is rechtsdraaiend, rood-achtig en vrouwelijk.

 

Wyns: DC 345, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk.De paragnost nam waar dat dit centrum in voorchristelijke tijden deel uitmaakte van een acht-vorm, waar een circel van lindebomen omheen stond. Op de kern stond een soort troon met daarop een man met een gehoornde helm. Er is in het verleden recht gesproken. De kerk is juist ten oosten van het centrum geplaatst. De energie van dit centrum is sterk en positief. Dit centrum ligt op de leylijn Tinallinge - Wynaldum

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.