Krachtplaatsen in Groningen

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:41

Aduard: DC 415, Centrum: in de tuin achter Burg. Seinenstraat 52.

Op het centrum, waar vroeger veel "lichten" werden gezien, werd de Cisterciënser abdij van Aduard gesticht in 1192. Op de kern stond in de kloostertijd een enorm grote ahorn met heel licht getint blad.Er loopt van hier een leylijn via Gerkesklooster naar Wynaldum.

 

Appingendam: DC 155, Centrum: in de Hema-winkel.Op het centrum heeft nooit een heiligdom of kerkje gestaan.

 

Groningen: DC 240, Centrum: het koor van de Martinikerk.Hier was een voorchristelijk heiligdom.

Heiligerlee: DC 116, Centrum: boerderij "De Hoogte", Hoofdstraat 8, ongeveer 25 meter zuidelijk van de boerderij, op de plaats van het vroegere klooster "Mons Sinaï"

 

Loppersum: DC 65, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

Tot de 8e eeuw stond hier een heiligdom, gewijd aan Thor.

 

Marum: DC 190, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

Prehistorische vondsten duiden op bewoning vanaf 5000 v. Chr.Vanaf het begin der jaartelling tot in de 8e eeuw stond hier een heidense tempel. De energie is hier linksdraaiend en positief. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

 

Tolbert: DC 200, Centrum: koor van de Hervormde kerk.

Er zijn negatieve invloeden door rechtspraak en terechtstelling op het kerkhof, verder voelt het neutraal aan.

 

Usquert: DC 318, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

Onder de toren zijn drie zware granietblokken in een driehoek geplaatst. Volgens een oudheidkundige werden deze gebruikt voor de heidense eredienst.

 

Wehe: DC 160, Centrum: Meester Rijkenspad, bij de achtermuur van het pand Kerkstraat 3.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.