Krachtplaatsen in Noord-Brabant

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:31

Aalburg: DC 190, Centrum: de kerktoren.

Dit centrum heeft een variabele kracht; rond nieuwe maan werd een uitstraling gemeten van ongeveer 10 meter doorsnede, terwijl bij volle maan de doorsnede ongeveer 190 meter was.

 

Aalst: DC 200, Centrum: achter de O.L.V. kerk.De kerk werd oostelijk van het centrum gebouwd om het heiligdom de zon te ontnemen, iets wat op andere plaatsen vaker geconstateerd kan worden.

 

Bergen op Zoom: DC 80, Centrum: achter Noordsingel 176 Een tweede, minder sterk centrum vinden we in het koor van de nu weer rooms-katholieke St. Gertrudiskerk bij de Grote Markt. De kerk werd gebouwd in 1443 op de plaats van een ouder bedehuis.

 

Breda: DC 135, Centrum: koor van de O.L.V. kerk.

Deze kerk is gebouwd in 1410 op de plaats van een ouder bedehuis. Er is echter niets waar te nemen van heiligdommen uit voorchristelijke tijden.

De energie van het leycentrum is rechtsdraaiend en positief.

 

Den Hout: DC 220, Centrum: De eik op de driesprong aan de weg Den Hout - Oosterhout, 760 meter van de kerk in Den Hout, nabij het buurtschap Vrachelen.

Dit is een twaalf meter hoge en heel bijziondere boom, een wonder in de ogen van de deskundigen. Een boom die al honderd jaar dood had moeten zijn en springlevend is. De stam van het groene deel staat op een oudere stam van circa tweeeneenhalve meter doorsnede. Maar de oudere stam bestaat niet, die is volledig hol. Bij de eerste de beste storm zou deze boom geveld moeten worden, maar waar andere bomen sneuvelen blijft deze eik gewoon staan!. Volgens overlevering zou er onder deze boom vroeger recht zijn gesproken.

De pendel geeft aan dat er rond de kern van dit krachtige centrum een steenkring heeft gestaan en een beeltenis van Odin.

 

Deursen: DC 116, Centrum: toren van de St. Michaelskerk.

Op de plaats van het altaar bevindt zich een parallelcentrum. Het lijkt of de energie zich via de toren verplaatst naar het altaar. De toren geeft een soort mannelijke kracht en het altaar vrouwelijke.

 

Diessen: DC 240, Centrum: St. Willibrordstoren.

De pendel geeft aan dat hier van 89 v. Chr. tot 161 n. Chr. een Druïden-centrum was en later een inheems heiligdom, waar ook recht werd gesproken.

De toren is gebouwd op een sterk leycentrum. Als je met de rug tegen de muur staat is de energie die naar boven stroomt te voelen.

 

Empel: DC 356, Centrum: tussen de Maas en het dorp Empel in cultuurland.

In 1991 werd bekend dat bij opgravingen vondsten van grote betekenis werden gedaan. Aan de Empelsedijk werd een Romijnse tempel gevonden. Deze tempel is gebouwd in de tweede of derde eeuw na Chr. op een oude cultusplaats. Volgens de pendel was dit heiligdom al vanaf 938 v. Chr. in gebruik.

De cultusplaats en de tempel zijn gebouwd op een bijzonder sterk leycentrum, met een kern van 3,5 meter en een doorsnede van 356 meter.

 

Helmond: DC 115, Centrum: koor van de St. Lambertuskerk.

Vanaf de kerk loopt een leylijn naar de Martinikerk in Sneek.

 

's Hertogenbosch: DC 180, Centrum: toren van de St. Jan.

Er zijn hier geen aanwijzingen gevonden voor een voorchristelijk heiligdom.

 

Moergestel: DC 280, Centrum: aan de Zandstraat bij de manege.

Deze plaats werd voor het eerst vermeld in 1423 als "Bi den Heyligen Boem". Deze boom moet hebben gestaan op de viersprong van 't Stokske, Zandstraat en Heiligeboomstraat. Paranormale indrukken gaven aan dat het een lindeboom was, midden op een grote open plek van wel honderd meter doorsnede in een bos. Het was een heilige plaats, en er werd ook recht gesproken.

Nadat deze linde in de achtiende eeuw gestorven is heeft hij er daarna nog zeker een eeuw als dode boom gestaan. In 1899 komt dan ter plaatse voor het eerst de naam 't Stokske voor wat het Brabantse woord voor boomstam is.Hier is een sterk leycentrum met als belangrijkste kenmerk: rust. Er loopt vanaf hier een leylijn via Aalburg, Aalst en Leerdam naar Breukelen.

 

Roosendaal: DC 155, Centrum: toren van de St. Janskerk.

Het centrum geeft geen positieve indruk. Het is ook geheimzinnig, en het lijkt dat een blik in het verleden onmogelijk wordt gemaakt.

Schijndel, het oude Wijbosch: DC 90, Centrum: Mgr. v.d. Venstraat 64.

Hier was in de Keltische tijd een geneeskrachtig centrum dat ook verband hield met de inwijding van vrouwen.

 

Tilburg: DC 105, Centrum: toren van de St. Dionysiuskerk.

De toren staat op het leycentrum, maar er is niets bekend over een oudere kerk, bidplaats of voorchristelijke heilige plaats.

 

Woensdrecht: DC 505, Centrum: tussen Rijzendeweg 2a en 4.

Tot na de tweede wereldoorlog heeft hier een 'stompetoren' gestaan, als overblijfsel van een vroegere kerk.

Volgens paranormale waarneming was het vooral een centrum van verering, aanbidding en verzoening, teruggaande tot in de Keltische tijd.

De energie van dit zeer sterke centrum is rechtsdraaiend en positief.

 

Woensel: DC 140, Centrum: de oude toren.

Volgens de pendel was hier tot 691 een aan Wodan gewijde tempel.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.