Krachtplaatsen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 23:33

Alphen a/d Rijn: DC 70, Centrum: aan de Rijnoever, op de grens van perceel Prins Hendrikstraat 156.

Een open groene plek aan het water waar vroeger arbeiderswoningen hebben gestaan, vlak tegenover de Stationsstraat. Het centrum ligt nog juist op de oever tegen de grens van perceel 156.

 

Delft: DC 32, Centrum: plaats van hoofdaltaar in de Oude kerk.Het centrum ligt op de grens van het schip en het koor, waar tot de reformatie het hoofdaltaar stond.

 

Den Bommel: DC 120, Centrum: westzijde van de Hervormde kerk.Dit gebied is in 1526 ingepolderd, en het lijkt daarom vreemd dat hier een kerk op een centrum staat. Volgens de pendel echter zou hier een menhir op een eilandje hebben gestaan en in 1639 verwijderd zijn om voor dijkversterking dienst te doen.

 

Dordrecht: DC 154, Centrum: toren van de Grote kerk. Dit centrum in de oudste stad van Nederland heeft zijn voorchristelijke geheimen nog niet prijsgegeven.

 

Gouda: DC 130, Centrum: voorkant van het stadhuis.

Dit is een van de weinige steden waar niet de kerk, maar het vijftiende eeuwse raadhuis op het centrum is gebouwd. De markt kent ter plaatse een kleine verhoging, en is van oudsher de functie van openbare plaats gehad.

Het is niet duidelijk geworden wat er op deze plaats gestaan heeft voor het raadhuis werd gebouwd. Het is niet erg aannemelijk dat er voor de bouw van dit huis in de late middeleeuwen naar een leycentrum is gezocht.

 

Den Haag: DC 200, Centrum: binnenhof, werkruimte minister-president.

Kan het toeval zijn dat juist hier, in "het torentje", de minister president zijn werkruimte heeft? Intuïtief moet het torentje voor dit doel gekozen zijn.

 

Katwijk: DC 320, Centrum: in de Noordzee, tegenover de Ten Brittenstraat.

Eens stond er op deze plaats, toen nog kustgebied, het Romijnse castelllum Logdunum Batavorum. Tot het midden van de achtiende eeuw waren de restanten ervan bij eb nog zichtbaar, en in het begin van deze eeuw waren ze alleen bij heel laag water nog te zien.

Er vanuit gaande dat dit Romeinse castellum, zoals dat meestal het geval was, op een leycentrum was gebouwd, bleek bij onderzoek dat zich op ongeveer 160 meter van de duinrand een centrum in zee bevond.

 

Keukenhof: DC 150, Centrum: in het oostelijk deel van het park.

 

Leiden: DC 175, 130 en 90. Centra: de Burcht, het koor van de Pietskerk en perceel Hoogewoerd 10.

De burcht is gebouwd in het midden van de twaalfde eeuw, en het sterkste van de drie centra is er te vinden tussen de twee bomen.

In 1121 werd een kapel gesticht op de plaats waar nu het koor van de Pieterskerk staat, destijds een dun bevolkt gebied; kennelijk is er naar een leycentrum gezocht voor de plaats van de kapel.In de voorstad Hoogewoerd herinnert de Barbarasteeg ons aan het leycentum; de steeg, vroeger Barbarensteeg genaamd, loopt vanaf het Levendaal in de richting van het centrum. Het centrum werd dus geassocieerd met de barbaren, met een heidens heiligdom!

 

Rotterdam: DC 130, Centrum: koor van de Grote of St. Laurenskerk.

Deze kerk is in de zestiende eeuw gebouwd, en dus vermoedelijk op de plaats van een eerdere kapel.

 

Schiedam: DC 85, Centrum: hoek in de Herenstraat.

Op de plaats waar de Herenstraat een haakse bocht maakt, is tussen de geparkeerde auto's het centrum te vinden. Het gemeentearchief vermeld niets over bijzondere bebouwing op deze plaats in vroeger tijden.

 

Vlaardingen: DC 45, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

 Een positieve invloed ontbreekt bij dit centrum.

 

Westvoorne: DC 50, Centrum: eilandje in de plas "het Quackjeswater".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.